top of page

U domu je orná půda místo zahrady?!

Při prodeji novostavby (domu do 10 let) se velmi často setkáváme s tím, že pozemek okolo domu sloužící jako zahrada má v katastru uveden druh pozemku - orná půda. Někdy jsou to také třeba ovocné sady, aj. Někteří zájemci si této skutečnosti všimnou a ptají se nás, proč kupují ornou půdu a zda to není problém..... Že je to přeci zahrada...


Naštěstí pro užívání a samotný prodej to problém není. Důležité totiž je, jak je pozemek veden v územním plánu. To také zajímá případnou úvěrující banku. Je tak zcela běžné, že lze koupit dům s okolním pozemkem "orná půda". Katastr je totiž jen evidence nemovitostí, ale sám od sebe zpravidla stav věci nehlídá. Proto je povinností majitele nemovitosti, katastru nahlásit jakoukoliv změnu, tj. změna druhu pozemku, či třeba přístavbu domu, stavbu zahradního domku, nebo opačně třeba také odstranění nějaké stavby.


Můžeme se setkat s tím, že občas dochází k revizi katastru z jeho strany. Pomocí katastrální mapy kontroluje zda stav v katastrální mapě souhlasí se skutečností a to pomocí funkce ortofoto, kde lze porovnat satelitní snímky s katastrální mapou.

Kde lze nalézt funkci ortofoto

Katastrální úřad v Kladně aktuálně provádí tuto revizi katastru v obci Buštěhrad a mnoha sousedům tak nyní přišel dopis o nesouladu s požadavkem nápravy. Zpravidla se jedná o nesoulad druhu pozemku v aktuálním stavu orná půda, navrhuje se změna na druh pozemku zahrada.


Jak tuto změnu provést?


1. Na stránkách katastrálního úřadu si ověřte, zda se tento problém týká také Vašeho pozemku. Pokud je u vašeho pozemku sloužícího jako zahrada uvedeno „orná půda“, pokračujte dále.


Druh pozemku lze ověřit na výpise v nahlížení do katastru dle čísla pozemku, případně lze zjistit pomocí znaku v katastrální mapě. Zahrada má u sebe malého „šnečka“.


2. Stáhněte si toto prohlášení vlastníka. Pokud je vlastníků více, musí učinit prohlášení všichni; lze tak učinit na více listech. Podpisy na tomto prohlášení MUSÍ BÝT OVĚŘENÉ. Tzn. podepsat je nutné na Czechpointu (pošta, obecní úřad).

Prohlášení vlastníka
.doc
Stáhnout DOC • 26KB

3. Stáhněte si tento formulář katastrálního úřadu a vyplňte (žlutě vyznačená pole). Pokud je vlastníků více, je nutné je uvést na samostatné příloze E. Do formuláře lze vepsat jen dva, ostatní do přílohy. Zde již stačí podpisy neověřené.

6-91-1-2014-I-Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku-k-zapisu-do-katastru-nemovitosti_VZOR
.doc
Stáhnout DOC • 113KB

Příloha v případě, že jsou více jak dva vlastníci:

6-109-2017-Priloha-E-seznam-vlastniku-a-jinych-opravnenych
.docx
Stáhnout DOCX • 20KB

4. Všechny dokumenty (všechna prohlášení + formulář katastrálního úřadu) doneste do podatelny příslušného katastrálního úřadu. V případě našich sousedů z Buštěhradu na katastrální úřad v Kladně, případně odešlete poštou na adresu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, Ctiborova 3091, 272 01 Kladno


Za ohlášení této změny není katastrem účtován žádný poplatek. Hradit tak budete jen ověření podpisu/ů, tj. 30 Kč/jeden podpis.


Na závěr přikládáme také vyplněný vzor, jak byly formuláře vyplněné od manželky Ludmily, která již změnu orné půdy na zahradu učinila a máme tak u pozemku 1819/225 v ulici Habrova svého "šnečka".


284 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page